Het gezicht van het verzet in het Oldambt.

Het Oldambt (Groningen) telt 26 straten die vernoemd zijn naar verzetsmensen. Het zijn 26 namen van wie weinigen weten wie zij waren. Wat dreef hen? Wat was hun verzet en hoek kwamen zij om het leven? Die vraag wordt op 10 april beantwoord.

Op 10 april 2024 presenteert Cees Stolk zijn nieuwe boek Een doos vol verdriet. Het gezicht van het verzet in het Oldambt. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zal in MFC De Hardenberg in Finsterwolde het eerste exemplaar uitreiken aan enkele nabestaanden van de verzetsstrijders.

Slechts zes overlevenden

Van de 26 verzetsstrijders in de gemeente Oldambt naar wie een straat is vernoemd, overleefden slechts zes de verschrikkingen van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.

Bij de zoektocht volgde Cees Stolk het spoor terug en dat leverde soms verrassende vondsten op. Zo spoorde mevrouw Janny Boven nog brieven op aan Hindrik Boven van een medelotgenoot. En de zoon van ds. Hoekstra Jan die vijf jaar was toen zijn vader uit zijn leven werd weggerukt, haalde het schriftje van hem uit de kast waarin hij aanzetten schreef voor preken, mocht hij vrijkomen. Ds. Hoekstra werd slechts 36 jaar.

De titel van het boek is ontleend aan de vondst van een Droste chocoladedoosje uit de jaren vijftig met daarin stapels brieven uit  gevangenschap van de Finsterwolder jonge landarbeider Hiebo Remmers. Maar ook van anderen kwamen opeens pennenstreken tevoorschijn uit het Huis van Bewaring in Groningen, uit het Durchgangslager Amersfoort en uit concentratiekamp Buchenwald.

Het doosje met brieven

Met die opgespoorde documenten, foto’s, brieven en flarden aan soms bittere herinneringen van nabestaanden hebben de mannen en vrouwen van het verzet in het Oldambt een gezicht gekregen. Al deze dierbare herinneringen zijn nu vastgelegd in het boekje Een doos vol verdriet. Hun moed om in verzet te komen blijft niet meer onopgemerkt. Voorgoed liggen hun levens nu vast in de herinnering.

Het boekje is na 10 april 2024 her en der in winkels en in de boekhandels in de gemeente Oldambt te koop.

Boek bestellen