Een mysterieus briefje

Door Cees Stolk – 11 april 2022

Een dag na het verschijnen van het boekje ‘Dorp in oorlogstijd’ belt Bert Groenhagen uit Borgsweer bij mij aan. Hij tovert een briefje tevoorschijn dat hij vond in een kringloopwinkel tussen een of ander romannetje, zoals hij zelf zegt.

Het is een briefje, gericht aan de weduwe van verzetsman Berend Klaas Bosma, mevrouw A. Bosma-Idema, A no. 370 Nieuwolda. Geschreven in Den Haag op 5 januari 1946. Wie dit briefje schreef blijft een mysterie want onderaan staat een niet te ontcijferen krabbel.

De tekst luidt: ’’De geest en het karakter van Uw man Berend Klaas konden de ondragelijke last van onrecht en Duitsche furie niet langer dulden. Zijn verzet groeide met de dag, totdat de vijand een einde maakte aan zijn offervaardig leven. Met diep eerbied vervult mij zijn heldenmoed en ik bied U mijn hartelijke deelneming aan bij dit zware verlies. Met trots zal ik zijn daden blijven gedenken.’’

Wie schreef dit briefje? Was het een verzetsman? Een celgenoot van Bosma? Of een onderduiker die hij hielp zich te verstoppen? Misschien dat de kriebel bij iemand een teken van herkenning oproept.

Bekijk het briefje

"Waarom hield hij zich niet gedeisd zoals zoveel Nederlanders?"
Arnold van Dockum
Zoon van een kampgevangene